SunLiner Polska

ul. Hawajska 12 lok. 12

02-776 Warszawa

Poland

 
SunLiner

 

Z instalacji o mocy do 10 KW, możemy odebrać 80% wcześniej wprowadzonej do sieci energii. Z instalacji o mocy od 10 do 50 KW, 70%.

 

Drugim programem z którego mogą korzystać osoby indywidualne, jest program „Nasz Prąd”.

 

Jest to dotacja o wysokości 5000 zł którą otrzymać może każdy, kto dla swoich potrzeb domowych zbudował instalację PV i podłączył ją do sieci elektroenergetycznej.

 

 

 

 

Trzecim programem wsparcia jest możliwość odpisania pozostałych, po odjęciu kwoty dotacji, kosztów budowy instalacji od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu PiT.

 

Jak to działa?

Załóżmy, że nasze gospodarstwo domowe zużywa 6000 KWh energii rocznie. Koszt jaki ponosimy na zakup tej energii to przy dzisiejszych cenach, ok. 3600-3800 zł. Zbudowaliśmy instalację o mocy 6,27 KW. Wyprodukuje ona rocznie 6000-6500 KWh. Koszt takiej, dachowej instalacji, to ok. 25 000 zł plus 8% wat. W ramach programu „Nasz Prąd” otrzymamy 5000 zł dotacji. Pozostałą kwotę, czyli 20 000 zł, będziemy mogli odpisać od podstawy opodatkowania co przy 18% stawce opodatkowania da nam dodatkową oszczędność 3600 zł. Tak więc realny koszt instalacji to 16.600 zł plus 2000 8% Vat od kwoty 25 000.

 

Oszczędności z tytułu korzystania z własnej energii to rocznie 3500-3600 zł przy założeniu że ceny prądu w najbliższych latach nie wzrosną.

 

Na każdym etapie inwestycji, specjaliści Firmy Sunliner pomagają w sporządzaniu bilansów energii, informują o możliwościach finansowania, pomagają w sporządzeniu Wniosków o dofinansowanie.

Finansowanie

Montaż instalacji fotowoltaicznych jest coraz bardziej opłacalny. Na przestrzeni ostatnich lat jego cena znacząco spadła. Dziś prawidłowo zaprojektowane i dostosowane do energetycznych potrzeb instalacje domowe, zwracają się po 4-5 latach. Co więcej w ostatnim okresie, Państwo wprowadziło szereg programów i rozwiązań które wspierają rozwój domowych mikroinstalacji i czynią inwestowanie w nie bardziej opłacalnym.

Pierwszym z tych rozwiązań, jest tzw. net metering, czyli możliwość odebrania od Zakładu Energetycznego tej energii, którą w okresach dużej produkcji wprowadziliśmy do sieci. Na przykład po zmroku odbieramy energię wyprodukowaną w dzień, a w zimie w okresie niższej produkcji, nadwyżki wyprodukowanej w lecie.