SunLiner Polska

ul. Hawajska 12 lok. 12

02-776 Warszawa

Poland

 
SunLiner

Systemy magazynowania energii pozwalają na korzystanie z energii słonecznej także w czasie gdy słońce nie świeci. W momencie kiedy podczas dnia instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje więcej energii niż wynosi zurzycie w danym momencie pozostała energia (nadwyżka) jest kierowania do akumulatorów, które ją gromadzą i udostępniają w momencie kiedy instalacja nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii.

 

System magazynowania energii

Nasze produkty: